Lakáskassza megtakarítás számítása

Havi megtakarítás alapján számítok
 
Felvehető összeg alapján számítok

Állítsa be a mezők segítségével, hogy mekkora összeget, és mennyi időn keresztül szeretne félretenni, és kikalkuláljuk megtakarítását.

Havi megtakarítás:
Futamidő:

A beállítható összegek rögzítettek és egy szerződésre vonatkoznak. Amennyiben nagyobb összegre van szüksége, javasoljuk, hogy közeli hozzátartozója javára is kössön szerződést, hiszen az előírt feltételek esetén együttesen is felhasználhatja szerződéseit. Ezzel növelheti a rendelkezésre álló összeget.

Milyen akciókra jogosult?
Akciók megtekintése
 
Kalkuláció hiba

Hiba történt a kalkuláció során, kérem próbálja újra!

Rendben
 
Hiba

A kalkuláció nem végezhető el a megadott paraméterekkel!

Rendben
 
Köszönjük érdeklődését!

Rendben
 
Kalkuláció küldése emailben
Mégsem Elküld
 
Adatkezelési nyilatkozat

Jelen nyilatkozat elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-043304, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat, honlap: www.fundamenta.hu), illetőleg a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.: 01-09-673867, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat) mint együttes adatkezelők az online szerződéskötési felületen megadott adataimat (szerződő, kedvezményezett azonosító adatai: vezetéknév, utónév, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, igazolványok típusai és számai, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám) a lakás-előtakarékossági szerződés közvetítése és létrehozatala céljából kezeljék. Az adatkezelés a szerződés kötésének ebben a szakaszában hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés folyamata:

A jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadását követően a szerződés kitöltésének a megkezdésével az online rendszer a beírt adatokat automatikusan tárolja azok rögzítését követő 30 napig akkor is, ha nem fejeződik be az online kötés folyamata és nem kerülnek elfogadásra a szerződéskötéshez, ajánlat tételhez szükséges feltételek. Az online kötés során megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus üzenetet küld a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., mely tartalmazni fogja a szerződés kitöltésének folytatását lehetővé tévő internetes elérhetőséget a szerződéskötés megkönnyítése céljából. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. a rögzített személyes adatokat megtekintheti és a befejezetlen szerződéskötés iránt érdeklődve a jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadása alapján az érdeklődőket megkeresheti telefonon abból a célból, hogy segítséget nyújtson a szerződés megkötésében.

Kijelentem, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadását megelőzően a jelen adatkezelési nyilatkozatot megismertem, az adatkezelés fentebb írt folyamatát megértettem és elfogadom, személyes adataimat kifejezetten abból a célból adtam meg, hogy engem a fent nevezett szervezetek telefonon, vagy írásban, e-mail formájában üzletkötési szándékkal, az általam kezdeményezett lakás-előtakarékossági szerződés megkötése céljából felkeressenek és engem a lakás-előtakarékosságról és az online kötés folyamatáról tájékoztassanak. Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhatok adataim kezelése ellen, jogomban áll adataim helyesbítését, kezelésének – kötelező adatkezelés körét kivéve - törlését, zárolását, a jövőbeni reklámküldés megtiltását, kérni, írásban, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.; H-1922 Budapest címre címzett, vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat oldalon küldött ilyen tartalmú üzenettel. Tudomásom van arról, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat - amennyiben nem kötök szerződést - időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 30 napig kezelik adatfeldolgozó igénybevétele mellett, azt követően adataim törlésre kerülnek. Tájékozódtam arról, hogy az adataim kezeléséről, adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.fundamenta.hu nyitóoldalon lévő Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatok és írásbeli választ is kérhetek. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: http://naih.hu), vagy lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem adom hozzájárulásom a jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltakhoz, akkor lehetőségem van a 06-1-411-8181 számon lakás-előtakarékossági szerződés kötését kezdeményezni vagy ugyanazon számon személyi bankár segítségét kérni.

Bezár
 
Adatkezelési nyilatkozat

Ön a szerződési feltételek elfogadásával (szerződési adatellenőrzés gombra kattintással) hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-043304, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat, honlap: www.fundamenta.hu) és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-043304, telefonszám: 06 1 411 8181, kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat) együttesen (egységes nyilvántartásban) kezeljék a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan keletkező, közös ügyfél kiszolgálási feladatok elvégzése céljából (betétgyűjtés, hitelnyújtás, közvetítés). Az adatok kezelése (szerződő, kedvezményezett azonosító adatai: vezetéknév, utónév születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, állampolgárság, igazolvány típusa és száma, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel,) kötelező (törvény rendeli el), különösen a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §, a 2013. évi . § CCXXXVII. törvény 69. §, a 1996. évi CXIII. törvény 7.§ és a 2000. évi C. 169. § rendelkezései alapján. A Szerződési adatellenőrzés gombra kattintással ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. a telefonszámát, e-mail-címét kapcsolattartási, tájékoztatási célból kezelje. Az adatszolgáltatása önkéntes, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. az általuk megbízott személy, üzletkötő (futár) számára továbbíthatja adatait abból a célból, hogy Önt személyesen megkeressék a lakás-előtakarékossági szerződéses ajánlat aláírásához, pénzmosás megelőzéséhez kapcsolódó ügyfélátvilágítás és azonosítás céljából.

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok:

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
51463/2012. betétgyűjtés
51464/2012. direkt marketing

Fundamenta-Lakáskassza Kft.:
51461/2012. pénzügyi szolgáltatás közvetítése
51473/2012. direkt marketing

Bezár
 
Adatkezelési nyilatkozat

Jelen feltételek elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-43304; telefonszám:06 1 411 8181; kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap:www.fundamenta.hu), illetőleg a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.: 01-09-673867; telefonszám: 06 1 411 8181; kapcsolat: www.fundamenta.hu/kapcsolat) a részükre jelen honlapon megadott adataimat (név, telefonszám) kezeljék. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul. A fentebb nevezett szervezetek együttes adatkezelők, míg a Fundamenta-Lakáskassza Kft. megbízottai, a Fundamenta Személyi Bankárok adatfeldolgozók . Kijelentem, hogy személyes adataimat kifejezetten abból a célból adtam meg, hogy engem a fent nevezett szervezetek és személyek szóban, telefonon, írásban vagy akár személyesen üzletkötési szándékkal felkeressenek és részemre pénzügyi szolgáltatásokat és egyéb üzleti lehetőségeket kínáljanak. Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhatok az adataim kezelése ellen, jogomban áll adataim helyesbítését, kezelésének megszüntetését, törlését, zárolását, jövőbeli reklámküldés megtiltását kérni írásban, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.; 1922 Budapest címre címzett, vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat oldalon küldött ilyen tartalmú üzenettel. Tudomásul veszem, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, a jelen hozzájárulás megadását követő 5 évig kezelik adatfeldolgozó igénybevétele mellett. Tájékoztatást kaptam arról, hogy az adataim kezeléséről, adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.fundamenta.hu oldalon az, Adatvédelmi Tájékoztató-ban olvashatok és írásbeli választ is kérhetek. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni, vagy a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok.

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok:

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
105157/2016. betétgyűjtés
51464/2016. direkt marketing

Fundamenta-Lakáskassza Kft.:
94610/2016. pénzügyi szolgáltatás közvetítése
92045/2016. direkt marketing

Bezár
 
KÉSŐBB FOLYTATOM A KITÖLTÉST
Mégsem Elküld
 

Biztosan befejezi az online kötési folyamatot?

Igen Nem
 

Rendben
 

Rendben
 

Kedves érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint az Online kötésben rögzített adatait a rögzítést követően 30 napig tároljuk, ezt követően törlésre kerülnek.

Megértését köszönjük!

Rendben
bezár

JOGI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A CHAT HASZNÁLATÁRÓL

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat, az oldal megnyitásával és adatai elküldésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne lépjen tovább az oldalon.

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (továbbiakban: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) számára kiemelt fontosságú cél a fundamenta.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Felhasználási feltételek:

Kérjük, hogy kérdése esetén kérjen közvetlen felvilágosítást a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Call Center szolgálatától (411-8181) annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetőek legyenek.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a fundamenta.hu honlap használatával kapcsolatosak, a használatból, vagy használatra képtelen állapotból származnak, vagy nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t nem terheli felelősség olyan harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a fundamenta.hu oldalhoz illegálisan kapcsolódnak.

Szerzői jog:

A fundamenta.hu honlapjának tartalma, az oldal arculata és a megjelenő dizájn a Fundamenta szerzői jogi védelme alatt állnak.

Ebből következően a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit, illetve honlap dizájnját a szerzői jogi jogosult előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármely formában átruházni, reprodukálni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, vagy a saját használatot meghaladó mértékben tárolni.

Adatkezelési nyilatkozat:

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja és megismerkedhet a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. termékével. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-hez elektronikus úton beérkezett adatokat az írásban benyújtottakkal azonos módon kezel és tartja nyilván. A fundamenta.hu oldalon található, marketing célú kérdőívek kitöltése önkéntes, az abban foglalt információkat, véleményeket a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az ügyfelek igényeihez igazodó szolgáltatás biztosítása érdekében használja fel.